Ustanovenia a podmienky používania našich webových stránok

Podmienky používania webovej stránky

Vitajte na našich stránkach. Ak budete pokračovať v prezeraní a používať túto webovú stránku, automaticky súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania, ktorými sa, spoločne s našimi zásadami ochrany súkromia, riadi Health and Bio Ltd.  Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto podmienok, prosím, nepoužívajte našu webovú stránku.

Pojem ” Health and Bio Ltd.”  alebo “nás”, alebo “my”, sa vzťahuje na majiteľa webovej stránky, ktorého sídlo je 1 Spring Court, Church Rd, W7 3BX, Londýn, Veľká Británia. Naša spoločnosť má na území  Anglicka a Walesu registračné číslo 7243296. Termín “vy” sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky.

Používanie tejto webovej stránky je predmetom nasledovných podmienok použitia:

Obsah stránok tohto webu je len pre všeobecné informácie a použitie. Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto webová stránka používa cookies pre sledovanie preferencií prehľadávania. Ak umožníte, aby cookies boli použité, vaše osobné údaje môžu byť uchovávané.

Ani my, ani žiadna tretia strana neposkytujeme žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, včasnosť, výkon, kompletnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov nájdených alebo ponúkaných na tejto webovej stránke pre akýkoľvek konkrétny účel. Beriete na vedomie, že tieto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti či chyby a my výslovne vylučujeme zodpovednosť za prípadné nepresnosti či chyby v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Akékoľvek informácie alebo materiály na tejto webovej stránke používate výhradne na vlastné riziko, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Je na vašej osobnej zodpovednosti zabezpečiť, aby všetky produkty, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky zodpovedali vašim špecifickým požiadavkám.

Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý je našim vlastníctvom alebo naň máme licenciu. Tento materiál obsahuje okrem iného dizajn, rozvrhnutie, usporiadanie, vzhľad a grafiku. Jeho reprodukcia je povolená len v súlade s autorským právom, ktoré tvorí súčasť Ustanovení a podmienok.

Všetky ochranné známky reprodukované na tejto webovej stránke, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo licencii jej prevádzkovateľa, sú priznané na webovej stránke.

Neoprávnené použitie tejto webovej stránky môže viesť k vzniku nároku na náhradu škody alebo k vzniku trestného činu.

Z času na čas může táto webová stránka tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre vaše pohodlie pre doplnenie ďalších informácií.  Neznamená to, že sme nutne schválili všetky tieto webové stránky. Nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah pripojených webových stránok.

Vaše užívanie tejto webovej stránky a všetky spory vzniknuté z tohto užívania podliehajú zákonom Anglicka, Severného Írska, Škótska a Walesu.