Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany súkromia stanovujú, ako Health & Bio ltd nakladá s akýmikoľvek informáciami o svojich zákazníkoch a chráni ich súkromie. 

Health & Bio Ltd. sa zaväzuje zabezpečiť, aby vaše súkromie bolo chránené. Pokiaľ Vás požiame o poskytnutie určitých informácií, cez ktoré môžete byť identifikovaný pri použití tejto webovej stránky, uisťujeme Vás, že tieto informácie budú použité v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

Health & Bio Ltd. môže z času na čas aktualizovať webové stránky a niekedy pritom aj zmeniť tieto zásady ochrany súkromia. Mali by ste preto  občas túto stránku  skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s prípadnými zmenami. Posledné pravidlá sú platné od 29.4.2016.

Aké údaje zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať nasledujúce údaje:

meno alebo užívateľské meno

kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy

demografické údaje ako PSČ, 

preferencie a záujmy

ďalšie informácie súvisiace so zákazníckych prieskumom a ponukami

Čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme:

Potrebujeme tieto informácie, aby sme porozumeli vašim potrebám a poskytli vám lepšie služby, a to špeciálne z nasledujúcich dôvodov:

Vnútorné vedenie záznamov

Môžeme použiť informácie pre zlepšenie našich produktov a služieb.

Môžeme pravidelne zasielať reklamné e-maily o nových produktoch, špeciálne ponuky alebo ďaľšie informácie, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli.

Z času na čas môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vás kontaktovali za účelom prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Tieto informácie môžeme použiť, aby sme prispôsobili webové stránky podľa vašich záujmov.

Zabezpečenia

Zaväzujeme sa zaistiť, aby vaše súkromné informácie boli v bezpečí. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame cookies

Cookie je malý súbor, ktorý žiada povolenie, aby mohol byť umiestnený na pevnom disku vašeho počítača. Akonáhle cookie odsúhlasíte, súbor bude uložený a bude pomáhať analyzovať internetovú prevádzku, alebo vás upozorní pri návšteve určitých sekcií. Cookies umožňujú webovým aplikáciám na Vás reagovať ako na jednotlivca. Webová aplikácia tak môže prispôsobiť svoje operácie podľa vašich potrieb, toho, čo sa Vám páči a nepáči, zapamätaním si informácií o vašich preferenciách.

Používame cookies záznamu vstupov, aby sme zistili, ktoré stránky alebo sekcie sú používané. To nám pomáha analyzovať dáta o prevádzke našej webovej stránky a zlepšovať ju, aby sa prispôsobila podľa potrieb zákazníka. Tieto informácie používame len na účely štatistickej analýzy a následne odstraňuje príslušné dáta zo systému.

Celkovo nám cookies pomáhajú poskytnúť Vám lepšie webové stránky tým, že nám umožňujú sledovať, ktoré sekcie sú pre vás užitočné a ktoré nie. Cookie nám v žiadnom prípade nedáva prístup do vášho  počítača alebo akékoľvek informácie o vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť s nami zdieľať.

Môžete sa rozhodnúť prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky cookies povoluje, ale väčšinou je možné zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby odmietol cookies, ak si to prajete. Môže to ale zabrániť plnému využitiu webových stránok.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré Vás mohli zaujímať. Ak však použijete tieto odkazy, aby ste opustili našu webovú stránku, mali by ste si uvedomiť, že nemáme žiadnu kontrolu nad týmito ďalšími webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu súkromia akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve týchto stránok a tieto stránky sa neriadia našim prehlásením o ochrane súkromia. Mali by ste byť  opatrní a pozrieť  sa na príslušné vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahujúce sa na tieto ďalšie webové stránky.

Nakladanie s vašimi osobnými údajmi

Môžete si vybrať obmedziť zhromažďovanie alebo používanie vašich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

Kedykoľvek budete vyzvaní vyplniť formulár na webových stránkach, pozrite sa dobre na priečinok, na ktorý môžete kliknúť, aby ste určili, že si neželáte, aby informácie boli použité kýmkoľvek pre účely priameho marketingu.

Ak ste predtým súhlasili používať vaše osobné údaje pre účely priameho marketing a kedykoľvek zmeníte svoj názor, napíšte nám alebo pošlite e-mail na info@bioprotector.co.uk 

Nebudeme predávať, distribuovať alebo prenajímať vaše osobné údaje tretej strane, ibaže by sme mali váš výslovný súhlas, alebo by sme zo zákona boli povinní tak učiniť. Môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme vám poslali propagačné informácie o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak nám oznámite, že si to prajete.

V zmysle Zákona o ochrane údajov (Data Protection Act 1998) máte právo nás za malý poplatok požiadať o výpis vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme.  Stačí napísať na našu adresu info@bioprotector.co.uk.