Bioprotector® testovanie a certifikácia

Bioprotector® testovanie a certifikácia

(1). Protocol Data Systems Inc, EMC Lab Vancouver BC, Kanada. SCC ISO/17025 (CAN-P-4E):  Akreditované laboratórium (č.612 FCC O.A.T.S., reg.č.96437, Industry Canada O.A.T.S., reg.č. IC 3384) skúmalo vplyv Bioprotectoru® na radiové a mikrovlnné frekvencie v porovnávacom testovaní emisií mobilného telefónu, bezdrôtového telefónu, mikrovlnnej rúry a bezdrôtového pripojenia k počítaču.

(2). Inštitút pre prevenciu a ochranu zdravia na pracovisku, požiarnej ochrany a rozvoja v Srbsku skúmal vplyv Bioprotectorov® na elektromagnetické emisie nízkych a stredných frekvencií. Aplikáciou Bioprotectoru® bolo EMŽ znížené (viď hodnoty tabuľky). Okrem toho zostalo EMŽ nízke aj krátko po odstránení Bioprotectoru®.

(3). Bionov inštitút pre Bioelektromagnetizmus a Novú biológiu z Ľubľany ocenenil Bioprotectory certifikátom pre ochranu pred nežiadúcimi vplyvmi neionizujúceho žiarenia. Certifikát bol udelený na základe týchto vykonaných testov: elektrofotografie, systému biologického senzora, Emadelovej metódy merania zmien v ľudskom biopoli a testoch na dobrovoľníkoch.

(4). Hippocampus – BRT Ltd. ocenenil Bioprotector®  certifikátom založenom na výskume v ich výskumnom a nápravnom oddelení a jeho výsledná analýza ukázala, že Bioprotector je účinný pri redukcii neionizujúceho elektromagnetického žiarenia.

(5).Vplyv Bioprotectoru® na ľudský organizmus bol meraný v špecializovanom centre pre alternatívnu medicínu v Košiciach na Slovensku. Kirlianov spôsob fotografovania ukázal jednoznačne jeho pozitívne a liečivé účinky na ľudské biopole. Bioprotector® harmonizoval auru a odstránil blokády čakier, v niekoľkých prípadoch o viac ako 90%.

cakry bioprotector lenka1-90-cakry-bioprotector-copy2

(6). Spoločnosť Minato World Ltd v Budapešti (Oddelenie tradičnej čínskej medicíny) vykonala meranie  aktivity na ľudské biopole (energetické dráhy – meridiány podľa tradičnej čínskej medicíne) na prístroji AcuGraph4. Výsledky meraní ukázali, že v priebehu 30 minút po aplikácii sa energetická úroveň meridiánov podstatne zharmonizovala. Tým potvrdili pozitívny vplyv Bioprotectoru® na zdravie.

Pdf dokumenty:

(7). Pozitívny vplyv Bioprotectoru® na ľudský organizmus bol tiež potvrdený špecializovaným centrom v Srbsku, s použitím zariadenia Inter Diakor. Bolo preukázané, že ľudské biopole sa úplne zmenilo po priložení Bioprotectoru®. Fyziologické procesy orgánov a tkanív v tele sa zvýšili už po 10 minútach. Negatívny vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus sa podstatne znížil. Škodlivé žiarenie na fyzickej úrovni negatívne ovplyvňuje imunitný systém a metabolizmus, na psychickej úrovni vedie k depresii, agresii a stresovej reakcii. Podľa týchto meraní má Bioprotector harmonizujúci vplyv na ľudské zdravie a nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky.

Certifikáty Bioprotectoru

Výrobkom Bioprotectoru boli udelené certifikáty kvality z rôznych ústavov a organizácií, ktoré preukazujú ich účinnosť.

Kliknite na logá pre zobrazenie PDF dokumentov.

Centrum alternativní medicíny, Košice, Slovensko

Specializovaným centrem alternativní medicíny v Košicích (Slovensky) byly provedeny měření dopadu Bioprotectoru® na lidský organismus. Metodou Kirlianové fotografie byl naměřen jednoznačně pozitivní a léčivý účinek na biopole člověka. Bioprotector® harmonizoval auru a odstraňoval blokády čaker, ve vícero případech o více než 90%.

www.analyzaaury.sk

Hippocampus BRT z Maďarska

udelil Bioprotectoru certifikát na základe výskumu vykonaného vo svojom výskumnom centre a schválil účinnosť tohto produktu.

Ústav pre Bioelektromagnetizmus a Bion novej biológie zo Slovinska

udelil Bioprotectoru certifikát potvrdzujúci jeho ochranné účinky proti škodlivému  neionizujúcemu žiareniu.

Ústav pre prevenciu, bezpečnosť práce, požiarnu ochranu a rozvoj zo Srbska

skúmal vplyv Bioprotectorov® na elektromagnetické emisie nízkych a stredných frekvencií. Aplikáciou Bioprotectoru® bolo EMŽ znížené (viď hodnoty tabuľky).

Protokol Data Systems z Kanady

vypracoval dôkladnú štúdiu s názvom Porovnávací report žiarenia použitím Bioprotectoru. Dosiahnuté výsledky potvrdili, že Bioprotector významne znižuje účinky elektromagnetického žiarenia.